Monday, March 31, 2008

Seó Faisin Choiste Cúram Leanaí an tSean Phobail

Seó Faisin Choiste Cúram Leanaí an tSean Phobail.


Ostán na Páirce, Co Port Láirge

Tá Coiste Cúram Leanaí an tSean Phobail ag iarradh Ionad Só do dhéagóirí a fhorbairt i Lios na Síog sa Sean Phobal. Tá an tógra seo ag tús na forbartha agus beidh an-chuid cabhair airgid uathu chun dul ar aghaidh leis. Tá an coiste tar éis Faisiún-Extravaganza a eagrú in Óstán na Páirce ar an Déardaoin an 27ú lá Márta 2008. Tá an pobal áitiúil tar éis an-chuid cabhrach agus tacaíochta a thabhairt don tógra seo.I measc na mainicíní a bheith ag taispeáint na n-éadaí beidh iománaithe an chontae Declan & Séamus Prendergast.~Chun ticéidí a fháilt don oíche seo is féidir glaoch a chur ar Lios na Síog ar 46622 nó glaoch a chur ar Paula ar 086 3923138. Beidh oíche iontach siamsaíochta ann.

27ú Márta 2008

No comments: